Deutsch Sloven�ina
Preklady a tlmočenie
"Pri dobrom preklade by ste nemali rozoznať, ktorý text je originál a ktorý preklad - s týmto cieľom pristupujem k práci na Vašich projektoch."
Kontakt

Tel.: (+421) 0911 714 930

E-mail: office@michaelhuettl.com

Fax: (+421) 033 76 21908

Piešťany

Právnická nemčina

Dvojdňový seminár právnickej nemčiny (14 hodín)
Seminár právnickej nemčiny vedený rakúskym právnikom, úradným prekladateľom a konzultantom Mag. iur. Michaelom Hüttlom

Špecifiká kurzu:

 • Práca s autentickými právnymi textami (rozsudky, podania, zmluvy, zákony, odborná literatúra atď.)
 • Riešenie jednoduchých modelových prípadov (argumentácia, koncipovanie písomností, moot court)
 • Písomnosti z praxe (sťažnosti, reklamácie, podania)
 • Úradný preklad v praxi (práca so slovenskými zdrojmi)

Obsah:

 • Základy právneho systému
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Občiansky proces
 • Pracovné právo
 • Trestné právo
 • Trestný proces
 • Správne právo

Určenie kurzu: advokáti, advokátski koncipienti, študenti práva, záujemcovia o štúdium práva v zahraničí, prekladatelia, záujemcovia o prekladateľskú skúšku na Ministerstve spravodlivosti SR

Jazykové predpoklady: pokročilí, vysoko pokročilí

Seminár organizujem podľa počtu záujemcov v mestách: Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Košice

Cena: 120,- Eur / osoba
Cena zahŕňa 14 hodín výučby a skriptá

Po elektronickej prihláške obdržíte detailný popis seminára. Termín konania bude dohovorený individuálne. Semináre sa usporadúvajú počas víkendov.


Mám záujem o seminár právnickej nemčiny