Deutsch Slovenčina
Mag. iur.Michael Hüttl
"Predpokladom úspechu sú vedomosti"
Kontakt

Tel.: (+421) 0911 714 930

E-mail: office@michaelhuettl.com

Mag. iur. Michael Hüttl

úradné preklady v nemeckom jazyku

Ponúkam špičkové prekladateľské služby (úradné, tzv. súdne preklady a štandardné preklady) z a do nemeckého jazyka. Som súdny prekladateľ so zahraničným a slovenským vysokoškolským vzdelaním a oprávnením na úradné preklady, zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 970852. Za úradné preklady účtujem zmluvnú odmenu bez príplatkov za rýchlosť a odbornosť.

Preklady:

 • úradné preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa
 • rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra
 • technický preukaz, živnostenský list, vysvedčenia, diplomy,
 • právne texty, zmluvy, certifikáty, životopisy atď.

Preklady k motorovým vozidlám - špeciálna ponuka

 • zľava až 25% na technické preukazy a faktúry
 • stačí zaslať naskenovaný dokument e-mailom
 • dodanie I. triedou na dobierku

Výhody:

 • nízka cena úradného prekladu - bez príplatkov
  za rýchlosť
 • možnosť dodania na dobierku po celej
  Slovenskej republike